Uudised (5)Uudiste arhiiv


Uudised


13/09/2014 05:09  Sigade Aafrika katk
EJS juhtide pöördumine liikmete poole seoses Sigade Aafrika katkuga.

Eesti Jahimeeste Seltsi liikmed,
Tallinnas 10.septembril 214.a.
 
Sigade Aafrika katk (SAK) ületas meie riigi piiri, tänane hommik tõi uudise, et positiivse uuringutulemuse andis juba teine metssiga. Seakatkuga võitlemine saab olema meile tõsiseks väljakutseks ja kui soovime võitjatena sellest lahingust väljuda, peame senisest enam väärtustama professionaalsust ja distsipliini. Peame aukohale seadma ühised huvid ja loobuma erahuvide esikohale seadmisest.
SAK tõestab veelkord, et ühise organisatsioonina oleme tugevad, meiega arvestatakse kui võrdväärsete partneritega ja mis veelgi tähtsam, meie peale loodetakse. Selle tõestuseks on asjaolu, et põllumajandusminister hr Ivari Padar on riiklikku tauditõrje komisjoni nimetanud ka Eesti Jahimeeste Seltsi esindajad.
Täna toimus Veterinaar- ja toiduametis (VTA) esimene riikliku tauditõrje komisjoni SAK alane koosistumine. Eesti Jahimeeste Seltsi poolt osalesid sellel president Margus Puust, tegevjuht Tõnis Korts ja tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe.
VTA peadirektor Ago Pärtel tutvustas olukorda riigis. Positiivsed SAK leiud riigis on tinginud selle, et pädev asutus Euroopa Komisjon (EK) kehtestab SAK taudistunud ja puhverala. Vastav otsus peaks saabuma kahe nädala jooksul. Koheselt peale EK otsuse kättesaamist kutsub VTA peadirektor kokku komisjoni istungi, kus arutatakse detailsemalt, millised jahipidamist puudutavad reeglid kehtestatakse.
Tänane komisjon otsustas, et massilist sigade küttimist ei pooldata ja jätkatakse küttimist jahindusnõukogudes kokkulepitud mahus. Samas ka küttimist ei vähendata. Kui jahindusnõukogud järgivad teadlaste soovitusi, siis peaks metssigade arvukus käesoleval hooajal ainuüksi küttimise tulemusena langema 10% Meil on võimalus SAK nakatunud riikide kogemustest õppida, mis on näidanud, et liialt aktiivne metssigade küttimine või tahe kõiki metssigu ära küttida ei ole soovitud tulemust andnud. Vastupidi, katku levik neis piirkondades on kiirenenud.
Sellest ka tänane otsus. Meie, jahimeeste, põhiline ülesanne täna on mitte ajada metssigu liialt liikvele. Seetõttu on mõistlik eelistada ka vastavaid jahipidamisviise: hiilimis-, varitsus- ja otsijahti.
Võimalusel väldime ajujahti ja jahti liiga intensiivselt ja pikalt ajavate jahikoertega. 
Võimalusel kütime metssigu olemasolevatel söödakohtadel, mida pidevalt varustame kvaliteetse söödaga vältimaks karja liikumist ka peale söödakohas mõne isendi ära küttimist. Kvaliteetse sööda osas teeme koostööd viljakasvatajatega. Uusi söödakohti rajame vaid juhul kui need lähikonnas puuduvad.
Küttides eelistame põrsaid ja kesikuid. Ohtlik on ka valikuta küttimine, mille puhul kütitakse ära karja juhtemised, see suurendab karja liikuvust ja kari ei pruugi jääda tavapärasele territooriumile.
Need on soovitused tänase seisuga. Ca kahe nädala pärast, kui VTA-sse saabub Euroopa Komisjoni otsus, tulevad suure tõenäosusega ka uued soovitused ja reeglid. Millised need tulevad, on juba komisjoni järgmise koosoleku teema. Seisame selle eest, et kindlasti säiliks võimalus verejälge ajada, kasvõi lõastatud jahikoeraga.
Kutsume kõiki Eesti Jahimeeste Seltsi liikmeid ja Eesti jahimehi mõistma kujunenud olukorra tõsidust ja vajadust erimeetmete järele. Teeme senisest veelgi enam koostööd kohalike asjaomaste ametkondadega ja maaomanikega.
Kogu vajaliku informatsiooni SAK kohta leiate meie kodulehelt www.ejs.ee paremal asuvas tulbas seakatku bänneri alt ja Põllumajandusministeeriumi erilehelt www.seakatk.ee
 
Lugupidamisega
Margus Puust EJSpresident
Tõnis Korts EJS tegevjuht