Uudised (5)Uudiste arhiiv


Uudised


19/10/2016 17:05  Relvakontroll jahis
Keskkonnainspektsiooni poolt teostatavates jahikontrollides tuleb tihti ette, et jahimees ei mõista, miks ja mille alusel inspektor kontrollib jahimehe relvaluba ja jahis kasutatavat tulirelva. Et vältida edasisi arusaamatusi, siis toon välja mõned selgitused.
 
Relvaseaduse § 88 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet relvade, tulirelva osade ja laskemoona käsitlemise üle Politsei- ja Piirivalveamet ja relvade ning laskemoona sisseveo, väljaveo ja edasitoimetamise üle Maksu- ja Tolliamet. Jahiseaduse § 47 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet jahiseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle Keskkonnainspektsioon. Seega, kuigi Keskkonnainspektsiooni kontrolliõiguse kohta relvaseadus midagi ei ütle, on Keskkonnainspektsioonil õigus jahitulirelva kasutamist kontrollida jahiseaduses määratu alustel.
 
Jahiseaduse § 26 lg 1 määrab, et jahitulirelv on tulirelv, mis on omandatud relvaseaduse alusel jahipidamise otstarbel.
Seda, kas jahil kasutatav tulirelv on jahitulirelv, on võimalik kontrollida üksnes vaadates relva omaniku relvaloal relva otstarbe kohta tehtud märget. Seega on keskkonnakaitseinspektoril  õigus osundatud jahiseaduse  paragrahvi kohaselt jahimehe relvaloalt seda vaadata.
Lisaks annab  õiguse relvaloal tulirelva otstarvet kontrollida poolautomaattulirelva puhul jahiseaduse § 24 lg 1 p 2, kui määrab, et lubatud jahipidamisvahendiks on jahipidamise otstarbel registreeritud poolautomaattulirelv, mille salve mahub kuni 2 padrunit.
Ja lõpuks annab inspektorile jahimehe relvaloalt tulirelva kasutusotstarvet vaadata ka jahiseaduse § 24 lg 4 p 11, mis määrab, et keelatud on jahipidamine tulirelvaga, mis ei ole jahitulirelv. Ilma relvaloal kasutusotstarbe märget vaatamata ei saa inspektor teada, kas tegemist on jahitulirelvaga.
 
Nimetatud paragrahvid annavad keskkonnakaitseinspektorile õiguse kontrollida nii jahimehe relvaluba kui jahis kasutatavat tulirelva.